top of page
StT op witte cirkel.png

Over het leiderschapsprogramma

Shaking the Tree® is een leiderschapsprogramma speciaal voor management- en directieteams dat
leiders uitdaagt hun onbewuste leiderschapskwaliteiten bewust te maken, echt zichzelf te zijn in hun
organisatie, gedurfde keuzes te maken en regie te nemen.


In het programma gaan we een laag dieper dan het zichtbare gedrag. We onderzoeken ieders
(onbewuste) patronen, leiderschapskwaliteiten en weak spots. Door de verkregen inzichten te
koppelen aan de rol in het team en de purpose van de organisatie ontstaat een scherp beeld van
het nog onbenutte leiderschapspotentieel en wordt de samenwerking in het team versterkt.

 

Aan het einde van dit programma kennen jullie elkaar door en door en hebben jullie als team een
helder en diepgaand beeld van ieders natuurlijke leiderschapskwaliteiten, het nog onbenutte
potentieel en weak spots. Ook hebben jullie handvatten om de krachten te bundelen.

"We dare you to shake your tree"

Testimonial Tim Jenniskens & Joep van der Loo

Praktische outline

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 Op deze dag stellen we ieders persoonlijke purpose scherp. Deze koppelen we aan de rollen in het team en de purpose van de organisatie. Ook worden ieders leiderschapskwaliteiten inzichtelijk gemaakt.

Op deze dag kijken we naar ieders leiderschapskwaliteiten gekoppeld aan de 4 fundamentele succesfactoren van de organisatie: Menselijke Maat, Innovatie, Waarde creatie en duurzaamheid. Ook wel, de human being leiderschapsfundamentals genoemd. 

Op deze dag leggen we letterlijk en figuurlijk de talentpuzzel van het team. Wetende waar de leiderschapskwaliteiten liggen, kijken we nu naar waar je elkaar kunt versterken en hoe.

Dag 4

Op de laatste dag maken we de koppeling tussen de individuele purpose en leiderschapskwaliteiten aan de purpose van het team en de organisatie. Ook geven we handvatten voor de toekomst, zodat de duurzame groei gewaarborgd is.

Deliverables

 • Vierdaags leiderschapsprogramma gebaseerd op de organisatiefilosofie van Human Being Leadership®. Een programma waarin jullie jezelf en elkaar door en door leren kennen. Zowel op bewust als onbewust niveau.

 • Heldere individuele purpose die in lijn is met de organisatie purpose.

 • Uit onderzoek blijkt dat er vier fundamentele succesfactoren zijn voor teams en organisaties, in dit leiderschapsprogramma kom jij erachter hoe jij bijdraagt aan deze vier fundamentals.

 • Ieder team-lid krijgt een HumanBeingLeadership®-Review*, die zal functioneren als basis van het programma geeft meetbaar inzicht:

  • in ieders benutte en onbenutte leiderschapskwaliteiten,

  • in ieders natuurlijke bijdrage aan de organisatie,

  • in hoe leiderschap onder druk kan vervormen,

  • in hoe de eigen leeftijdsfase invloed heeft op leiderschap.

  • Inzicht in de bewuste en onbewuste teamdynamiek.

  • Duidelijke rolverdeling en optimale samenwerking in het team.

*Alleen beschikbaar voor deelnemers van onze programma's. HBL review maakt onderdeel uit van onze opleidingen trainingen. consultancy en coaching en is niet los verkrijgbaar.

bottom of page