top of page

De ACT -meting

®

Het assessment dat mensen uit

hokjes haalt in plaats van erin stopt.

Fishing Float

Je kunt zoveel
meer dan je denkt. Durf jij
onder de waterlijn
te kijken?

In 12 minuten zelfinzicht?

Laat je verrassen door inzicht in jouw bewuste en onbewuste talenten en valkuilen. 

®

De Analytical Competence Tool (ACT  ) is een slimme, innovatieve online tool die op heldere, gedetailleerde wijze in slechts 12 minuten de volgende vragen beantwoordt:
       • Wat is het verschil tussen mijn natuurlijke en aangeleerde kwaliteiten?
       • Wat zijn de onbenutte talenten en onbewuste valkuilen?
       • Zitten in onze organisatie de juiste mensen op de juiste plek?
       • Wat is het natuurlijke potentieel van mijn werknemers en teams?

®

1

Stap

2

Stap

Je ontvangt de link naar de ACT -meting in je mail

®

®

3

Stap

Vul in 12 min. online in en plan evt. een terugkoppelgesprek.

Stap

4

Ontvang een persoonlijk profiel op basis van ACT  in de vorm van een online 10-pager. Of ontdek je onbenutte talenten en onbewuste drijfveren in een live 1 op 1 ACT  meeting.

®

®

Founder Eduard Baas aan het woord

ACT (Analytical Competence Tool), is een methode om competenties te meten en deze te verbinden met het onbewuste. ACT kan aangepast gedrag zichtbaar maken door te werken met een combinatie van teksten en beelden. De combinatie van competentiebeschrijvingen en beelden maakt zichtbaar waar de kernkwaliteiten van de ACT-deelnemer liggen, en waar sprake is van aangepast gedrag. Het bewust worden van aangepast gedrag heeft een duidelijk effect op organisaties. Daarnaast kunnen leiders, managers en medewerkers ingezet worden op de competenties die van nature bij hen passen, en niet op competenties die voortkomen uit aanpassing.

Dit komt het samenwerken en het welbevinden in een organisatie ten goede, maakt gerichter
inzet van learning & development budget mogelijk en doet het ziekteverzuim sterk afnemen.


In het land van de metingen is ACT relatief nieuw, maar in de laatste jaren is deze methode inmiddels duizenden keren toegepast op individueel, team- en organisatieniveau. ACT is gebaseerd op literatuur van de psychologen Adler, Jung en Rogers. Daarnaast vormt de analyse van ervaringen van de ACT-deelnemers een bron voor verdere wetenschappelijke onderbouwing.

Onze klanten aan het woord over de ACT®-meting

Jan Pieter Cleveringa- Voormalig CEO NEH groep
Stefan Vogelaar- Huidig CEO NEH groep

bottom of page