top of page

Data Suite

Durf anders te kijken in onze Data Suite

 

Data is alleen belangrijk als het informatie kan worden. Informatie die jouw bedrijf daadwerkelijk ondersteunt in het begrijpen en gefundeerd te kunnen veranderen. We gebruiken verschillende datastromen om je organisatie helder in kaart te brengen.

Onderzoek als basis

We meten en interviewen veel mensen en leggen dit vast. We leggen verbanden die niet voor de hand liggen. Onze datastromen gaan via nieuwe wegen om het onbewuste in beeld te brengen. De inhoud is daardoor rakend en trefzeker.

ACT - assesment

®

Wat geeft me energie en wat kost juist? Waarom doen medewerkers wat ze doen? Waarom werkt het ene team goed en het andere niet? Wat is het ontwikkelpotentieel van dit mens, team en deze organisatie? De ACT-  meting kent vele nuances en details. De combinaties zijn vrijwel oneindig. Eén meting genereert veel data.

Ontdek binnen slechts 12 minuten je onbenutte talenten en onbewuste drijfveren met ACT   ! Deze krachtige meting genereert data op mens, team en organisatie niveau. Met de data van ACT   kun je:

         De juiste mens voor de juiste plek vinden en behouden

         Onbenut talent activeren en risico's inschatten

         Burn-out gevoeligheid meten en voorkomen

         Teampotentieel in kaart brengen en activeren

®
®
®

Organisatieontwikkeling start bij jou!

®

®
Fishing Float_edited.jpg

DUURZAAMHEID

INNOVATIE

WAARDE CREATIE

MENSELIJKE MAAT

HBL -Review

®

Wat is mijn natuurlijke leiderschapsstijl? Waar draag ik aan bij? & Waar kan juist mijn mede MT/DT lid aan bijdragen? Wat is mijn overlevingsstrategie? En hoe ziet die er uit? Waarom is het fijn om van mij leiding te krijgen en hoe kan ik juist dat ontwikkelen? 

Het HBL review geeft een gedetailleerd beeld van jouw persoonlijk leiderschap en jouw bijdrage aan de vier kerngebieden van de organisatie.

De HBL  -review is de 10-pager voor een gedurfde kijk op jouw leiderschap

®

®

Medewerker Commitment

Onderzoek

De organisatie van de toekomst meet niet langer of mensen 'tevreden' zijn, maar meet juist of mensen zijn gecommitteerd aan de purpose van een organisatie.

Waarom is commitment zo cruciaal?

De organisatie van de toekomst wil werken met intrinsiek gemotiveerde mensen. Mensen die in de krappe arbeidsmarkt van vandaag bereid zijn mee te bouwen aan de toekomst van de organisatie. Dit vraagt om mensen waarvan de individuele purpose matcht met de purpose van de organisatie. Dat maakt mensen duurzaam betrokken, pro-actief en verantwoordelijk. Het volstaat niet langer de tevredenheid van mensen te meten, als je wilt bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. De organisatie van de toekomst meet de commitment van mensen.

 

Kortcyclisch en flexibel

Om de status van medewerker commitment te meten, bieden we een op maat gemaakte korte vragenlijst aan. Hiermee krijg je ieder kwartaal een duidelijk beeld van waar je staat op de vier aandachtsgebieden van Human Being Leadership

 

  • “Ervaren mensen dat ze kunnen groeien? Leren en ontwikkelen? Voelen ze zich veilig en gewaardeerd voor de kwaliteit die ze leveren?”

Geen ellenlange onderzoeken, maar praktische inzichten die helpen bij het bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.

1.png
bottom of page