top of page

Human Being Leadership

®

Een leider zet zijn talenten in om de organisatie te laten groeien, een Human Being Leider zet haar persoonlijke groei in om de organisatie
te laten bloeien.

Human Being Leiderschap staat voor leiderschap met aandacht voor heel de mens. Want ook als je leiding geeft aan een bedrijf of organisatie, dan ben en blijf je bovenal mens. Weliswaar een mens met bijzondere kwaliteiten, maar daarnaast met krassen op de ziel. En met kinderlijke kantjes. Want in ieder van ons schuilt een kind dat zich graag gezien voelt, ergens bij wil horen en thuis wil komen. Maar ook grip wil houden op het leven, en zich soms te verantwoordelijk voelt voor van alles en nog wat. De kern van is de opvatting dat ieder van ons tot in de boardroom wordt vergezeld door haar of zijn kinderlijke evenbeeld. Een evenbeeld dat ons handelen als mens en als leider bepaalt en beperkt. De ontwikkeling van leiderschap, management en medewerkers wordt er namelijk door verdiept. Daardoor kan een organisatie met meer ideeën, minder conflicten, meer welbevinden, minder ziekteverzuim sterker opereren in een competitieve markt.

AdobeStock_500741660 (4) (1)_edited.jpg

Ieder van ons wordt tot in de boardroom vergezeld door

haar of zijn kinderlijke evenbeeld.

Beantwoording kwalitieve wensen Antigone Network (1).png

Het onbewuste in elke organisatie

In elke organisatie is een onbewust deel aanwezig, dat onzichtbaar en lastig te omschrijven is, maar ongemerkt wel heel veel invloed heeft op de gang van zaken. Dit natuurdeel loopt parallel met de onbewuste aansturing van individuele medewerkers. Die onbewuste aansturing bepaalt al het onverklaarbare, irrationele gedrag van mensen. Hier komen we bij het gedoe waar elke leider en manager van af wil: waarom moet ik toch zoveel tijd besteden aan voortdurende conflicten die rationeel gezien allang opgelost hadden moeten zijn?

 

De valkuil van veel organisaties is dat zij oplossingen voor problemen uitsluitend zoeken in hun structuur en cultuur. Meer regels, meer controle, meer werkdruk, meer lasten op minder schouders, uitval van mensen door mentaal en fysiek verzuim en burn-out. Zorg om het behouden van goede medewerkers, opleidingsinspanningen die nauwelijks rendement opleveren, mensen die niet mee willen in veranderingen. zo is menig leider en manager meer bezig met het blussen van branden dan met bereiken van doelen en formuleren van nieuwe organisatieplannen. Het boek Human Being Leiderschap staat uitgebreid stil bij de betekenis van HBL  voor thema's waar elke leider en manager van nu mee te maken heeft: waarde creatie, innovatie, duurzaamheid en de menselijke maat.

MENSELIJKE MAAT

​Betrek je mensen, opdat teams veilig zijn en de organisatie inclusief is.

Exclusief                                                                      Inclusief

WAARDE CREATIE

Waardeer ieders kwaliteit, opdat teams resultaten

boeken en je organisatie waarde creëert.

Verzuim                                                                      Benut talent

INNOVATIE

Stimuleer mensen te leren opdat teams

vernieuwen en je organisatie innoveert.

Weerstand                                                            Leerstand     

DUURZAAMHEID

Geef mensen perspectief, opdat teams kunnen groeien en je organisatie duurzaam wordt.

Brandjes blussen

Duurzaamheid

The Circle of Change

In elk van die thema's is de mens de doorslaggevende factor. De onbewuste aansturing van de individuele mens is de kern van HBL. Zicht krijgen op die aansturing is een proces dat serieuze aandacht vraagt. De basis van dit proces bestaat uit het doorlopen van vier stappen: zelfreflectie, bewustwording, beslisruimte en verantwoordelijkheid. Met elkaar vormen deze stappen de Circle of Change, waarbij de cirkel laat zien dat het hier een continu proces betreft.

Voorproefje van het boek? 

9789082529012-920x960.webp

Human Being Leiderschap gaat over mensen. Mensen op de werkvloer, mensen als manager, mensen als leider. Daar is al zo veel over geschreven... Wat is er nieuw?

Nieuw is dat ik je meeneem naar een voor veel mensen onbekend terrein: het onbewuste. Iets dat iedereen binnen een organisatie in zich heeft, maar waar niemand bij stilstaat. Dit boek wil je er toe bewegen dat je aandacht geeft aan de onbewuste aansturing van je gedrag. En daarbij loop ik als auteur tegen een aantal stevige problemen aan.

Hoe kan ik je als lezer meenemen in een kleurrijke vertelling als je die kleur nog niet kunt onderscheiden? Een goed begin: meteen al een diskwalificatie van je vermogen om kleuren te zien. Maar zo is dit niet bedoeld. Waar het mij om gaat, is dat je nog niet eerder jouw aandacht op jezelf en op anderen hebt gericht op de manier die dit boek bepleit. Niemand zou vreemd opkijken als een wiskundige jou een complexe formule voorlegt en ver- volgens zegt dat jij die niet begrijpt. Dat zul je niet als een belediging ervaren, omdat wiskunde jouw vakgebied niet is.

Maar hoe anders ligt dat als ik je vertel dat jij jezelf nog niet goed kent! Dan worden de wenkbrauwen gefronst en gezegd:

“Ik ben nu 43 jaar en jij beweert dat ik mijzelf niet ken?”

  Ja, dat beweer ik.

“Ik ben leider van een groot bedrijf met 4200 man in dienst en jij hebt het lef om mij te vertellen dat ik mijzelf niet ken?”
Ja, dat lef heb ik.

Ik nodig je graag uit om in plaats van het onbekende te verwerpen, je te verwonderen.

bottom of page